Het project Ieders Museum is per 31-12-2020 beëindigd. Aanvragen worden niet meer in behandeling genomen. Benieuwd naar wat Erfgoed Gelderland voor jouw erfgoedinstelling kan betekenen? Kijk op www.erfgoedgelderland.nl of neem contact op voor een afspraak.

Nieuwe publieksgroepen bereiken

Ieders Museum helpt je met vinden én verbinden

 

Erfgoed Gelderland zet zich samen met Gelderse musea in om nieuw publiek in musea te ontvangen. Daarbij krijgen drie brede publieksgroepen de volle aandacht: mensen met een zorgvraag, nieuwkomers en onbekende buren. In 2017 en 2018 zijn er al heel wat projecten door musea bedacht, aangevraagd en uitgevoerd. De deelnemende musea werken samen met een niet museale partner. Om dit te faciliteren zijn we ook een verbinding aangegaan met Stichting de Zonnebloem in het project Onbeperkt Eropuit en met Vluchtelingenwerk Oost-Nederland voor projecten met statushouders.

Bekijk de kaart voor een overzicht van alle projecten met een beknopte beschrijving per project:

Ieders Museum in het kort

We geven je geen vis, maar leren je vissen

 

Musea zijn bedoeld voor iedereen. Ze staan midden in de samenleving en laten je door het verleden te presenteren nadenken over het heden en de toekomst. Het vergt kennis, didactiek en logistiek om bezoekers goed te kunnen ontvangen. Ieders Museum biedt musea hiervoor ondersteuning vanuit vier invalshoeken:

Scholing Icon

 Scholing

In samenwerking met CultuurCollege bieden wij een breed en actueel scholingsaanbod voor museumpersoneel, rondleiders en vrijwilligers. Wij brengen musea met een vergelijkbare leervraag bij elkaar, met als doel het museum toegankelijk te maken voor iedereen. Coöperatieleden en geregistreerde Gelderse musea kunnen kosteloos deelnemen.

Scholing Icon

Stimuleringsregeling

Musea kunnen een stimuleringsbijdrage aanvragen voor projecten die gericht zijn op het ontvangen van nieuw publiek. Het gaat hierbij om bedragen tot € 5.000,-. Deelnemende musea delen hun ervaringen binnen Erfgoed Gelderland, zodat alle leden inspiratie uit de projecten kunnen halen. Wij denken met je mee over de mogelijkheden en begeleiden zo nodig de aanvraag.

Scholing Icon

Marketingtraject

In samenwerking met #hekje en Daadkr8 Marketing biedt Ieders Museum een intensief marketingtraject aan. In een aantal dagdelen en met het nodige huiswerk geeft het traject musea meer inzicht in manieren om nieuwe doelgroepen te vinden en te binden. Deelnemende musea zijn enthousiast over zowel de diepgang als de directe toepasbaarheid van de cursusinhoud.

Scholing Icon

Publieksbereik

Voor de vrijwilligersmusea ontwikkelen we een communicatieprogramma dat ondersteunt bij de eigen promotie: een Facebookcampagne afgestemd per museum en centraal uitgevoerd. Daarnaast bieden we overkoepelende publiciteit voor alle deelnemers aan Ieders Museum via onze diverse kanalen. Ook maken we een promotiefilm met een compilatie van de Ieders Museum projecten.

Ieders Museum in beeld

In deze video’s vertellen musea over de meerwaarde van Ieders Museum

Cursus “Van Rondleiden naar Begeleiden”
Scholing

Onzichtbaar Zichtbaar – Coda Apeldoorn
Stimuleringsregeling

Kras KERF – Nationaal Onderduikmuseum Aalten
Stimuleringsregeling

Pakhuis on Tour – Museum Het Pakhuis Ermelo
Stimuleringsregeling

Superboeren 65 jaar De Graafschap – Stadsmuseum Doetinchem
Stimuleringsregeling

Vitalis – Erfgoed Centrum Rozet Arnhem
Stimuleringsregeling

Erve Eme Zutphen
Marketingtraject

Museum Het Pakhuis Ermelo
Marketingtraject

Tempel Kerkmuseum Elst
Publieksbereik

Museum Smedekinck Zelhem
Publieksbereik

Online Symposium Ieders Museum

Over het bereiken van je publiek

Op 12 mei 2020 zou in Rozet het symposium ‘Ieders Museum: over het bereiken van je publiek’ plaatsvinden. Wegens het coronavirus was dit symposium echter fysiek niet mogelijk. We hebben daarom gezocht naar een passende vorm om (een deel van) het symposium online aan te bieden.  Op 12 mei, 26 mei en 9 juni organiseerden we webinars door Nicole van Dijk, Sarita Bajnath en Edwin van Meerkerk. Thema’s waren inclusiviteit, diversiteit en cultureel ondernemerschap. Hieronder kunt u de webinars terugluisteren. Het webinar van Sarita Bajnath is niet meer beschikbaar. De webinars van Nicole van Dijk en Edwin van Meerkerk blijven langer online staan.

Musea over Ieders Museum

Deelnemende musea delen hun ervaringen

Nieuws over Ieders Museum

De meest recente berichten over Ieders Museum op Erfgoed Gelderland