De presentatie van Edwin duurt 27 minuten, daarna volgen de vragen en het gesprek met de deelnemers.

Cultureel ondernemerschap

Edwin van Meerkerk besprak op 9 juni het analysemodel voor cultureel ondernemerschap dat hij ontwikkelde op basis van theorie en  praktijkonderzoek. Het model brengt in kaart hoe een instelling zichzelf presenteert en hoe de instelling door anderen wordt gezien aan de hand van vijf criteria. Deze criteria komen overeen met de belangrijkste doelgroepen van een cultureel ondernemer: de overheid, de private sponsor, het publiek, het culturele veld en de eigen organisatie. De onderliggende stelling van het model is, dat het onmogelijk is om hierin een perfect evenwicht te vinden.

Edwin van Meerkerk is universitair hoofddocent Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit.