Alleen de presentatie van Nicole wordt getoond, de vragen na afloop zijn niet meegenomen.

Een nieuwe rol voor erfgoed en musea?!

Sinds 10 jaar besteedt museum Rotterdam veel aandacht aan een nieuwe manier om erfgoed te duiden, te verzamelen en te presenteren. Deze zoektocht heeft geleid tot het programma waar Nicole van Dijk medio 2016 mee is gestart: Echt Rotterdams Erfgoed. Dit programma is een actieve manier om de hedendaagse stad te verzamelen; niet om het verzamelen want erfgoed is niet het einddoel, maar een instrument om de stad verder te brengen. Op dit moment telt het Echt Rotterdams Erfgoed 80 deelnemers: het zijn vooral mensen en hun activiteiten die we verzamelen. Een groot netwerk dat zich inzet voor de stad én gemeenschappen betrekt bij het museum. Dat gaat door, ook in de huidige crisisperiode. Waar we normaal gesproken Verhalencafés organiseren in het museum, doen we dat nu online.
De huidige crisis doet ons nadenken over de rol van musea en erfgoed. Met het programma Echt Rotterdams Erfgoed maakten ze een eigen definitie van erfgoed en koersen ze af op een vernieuwende vorm van de plaats waar dat erfgoed getoond en gedeeld kan worden.

Nicole van Dijk is curator en programmaleider bij Museum Rotterdam.